Behandelplan

Om u aan te melden voor osteopathische behandeling heeft u geen verwijzing van een arts nodig.

Uw eerste consult bestaat uit drie delen: de anamnese, het onderzoek en een (korte) behandeling.

Anamnese

De anamnese bestaat uit het stellen van vragen over de klachten. Daarna worden vragen gesteld die mogelijk duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de klachten of waarom de klachten niet spontaan willen herstellen. Zo wil de osteopaat verbanden leggen om een effectieve therapie te kunnen uitvoeren.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere delen van het lichaam en niet alleen in het klachtengebied. Alle voor de osteopathie belangrijke systemen van het lichaam worden onderzocht. Gewrichten, spieren, banden, organen en schedel zijn allemaal van belang voor het onderzoek. Op basis van de anamnese en het onderzoek wordt een diagnose gesteld en een daarop afgestemd behandelplan. Naar aanleiding daarvan wordt de therapie gestart.

Behandeling

Bij elke volgende behandeling wordt de voorgaande sessie geëvalueerd. Indien nodig wordt de behandeling aangepast en verder vervolgd. Soms verminderen de klachten snel, maar zeker na 4 à 5 behandelingen moet er een positieve verandering van de klachten merkbaar zijn. Zo niet, dan zal de behandeling mogelijk beëindigd worden.